Deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Het is echter niet uit te sluiten dat de geboden informatie onvolledig of niet geheel juist is. We aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enig gevolg, direct of indirect, voortvloeiend uit het raadplegen van deze website. Deze informatie is niet bedoeld als medisch of therapeutisch advies. Bij gezondheidsproblemen dient u zich te wenden tot een gekwalificeerd arts. Op alle informatie van deze website is deze disclaimer van toepassing.