Als Christen geloof ik dat God onze Schepper is en dat Hij het beste weet wat goed voor ons is. Zijn Bijbelse voedingsadviezen laten ons zien hoe onze voeding er bij voorkeur uit zou moeten zien. Ons lichaam heeft Hij gemaakt met de eigenschap dat het zichzelf kan genezen. Ook heeft Hij de natuur om ons heen gecreëerd met alles erin wat we nodig hebben om ons lichaam gezond te houden.

Voor mij is God  de Voedingskundige/Diëtist bij uitstek!

Er zijn veel mensen die de bijbel letterlijk nemen maar deze Bijbelse voedingsadviezen toch niet toepassen in hun leven omdat ze geloven dat God ons in de bijbel ook heeft gezegd dat we ons niet meer aan deze adviezen en wetten hoeven te houden. Veel van de teksten die ze hiervoor aanhalen zijn echter uit de context gehaald of voor meerdere interpretaties vatbaar.

Daarbij komt dat we als mensen geneigd zijn om zaken te lezen of uit te leggen zoals ze het beste in ons eigen straatje passen. Los gelaten wat deze teksten precies bedoelen te zeggen en of we al of niet in de God van de bijbel geloven: We kunnen niet heen om de huidige wetenschappelijke bewijzen die meer en meer duidelijk maken dat het helemaal geen slecht idee is om de voedingsadviezen uit de bijbel te hanteren.

Het is interessant om te zien dat de voedingsadviezen uit de bijbel veel overeenkomsten vertonen met de verschillende diëten die beweren de gezondheid te kunnen bevorderen. 

Bijbelse voedingsadviezen

Onze Schepper heeft ons handreikingen gegeven wat voor ons geschikt is om te eten. Eerst in het boek Genesis toen de mens nog in de hof van Eden leefde en later gaf Hij ons bovendien de spijswetten.

In het boek Genesis kunnen we lezen wat God ons in eerste instantie te eten geeft. ‘En God zeide: Zie, Ik geef u al het zaaddragend gewas op de gehele aarde en al het geboomte, waaraan zaaddragende vruchten zijn; het zal u tot spijze dienen.’ Genesis 1:29

In de spijswetten, die verderop in de bijbel staan, is aanmerkelijk meer toegestaan. Er is, naast de discussie over het al of niet afgeschaft zijn van de spijswetten, ook discussie over welke voedingsadviezen we moeten hanteren als we ons op de bijbel baseren.

Het is een kwestie van logisch nadenken wat qua voeding de juiste weg is. Dit heeft te maken met verschillende factoren. Ten eerste is ieder mens uniek en ook de leefsituatie van elk mens is verschillend. Ten tweede houden we nieuwe voedingsgewoonten het beste vol door te kiezen voor gewoonten waar we achter staan of in geloven. Tot slot: Voor de meesten van ons geldt ook dat we niet teveel veranderingen in één keer door moeten voeren. 

In het algemeen kunnen we van het volgende uitgaan:

Als een mens niet (ernstig) ziek is kan hij heel goed uit de voeten met de spijswetten. Dit is een gezonde voedingswijze waarbij ook vlees wordt gegeten. Wel is het belangrijk dat alle voedingsmiddelen zoveel mogelijk in de staat verkeren waarin de natuur ze ons aanbiedt. Dat betekent dus zo natuurlijk mogelijk, zo min mogelijk door bewerkt, zo min mogelijk bespoten met gifstoffen en niet veredeld of genetisch gemanipuleerd en voor het grootste deel rauw gegeten als het gaat om plantaardige voedingsmiddelen. En als het gaat om dierlijke voedingsmiddelen dan is het belangrijk dat deze dieren bij voorkeur een zo natuurlijk mogelijk leven hebben (gehad). Dit betekent dat ze gevoerd moeten zijn met voer dat van nature voor ze geschikt is. Bijvoorbeeld melk en melkproducten van met gras gevoerde koeien die bij voorkeur veel in de buitenlucht komen.

Als een mens wel (ernstig) ziek is dan kan het zinvol zijn om terug te vallen op het Genesis dieet. Dit dieet is namelijk, qua vertering, het minst belastend voor ons lichaam en het levert verhoudingsgewijs de meeste voedingsstoffen door de grote hoeveelheden groenten, fruit, granen, zaden en noten die worden gegeten. Het is bij uitstek de manier van eten om je lichaam te overladen met al die stoffen die het immuunsysteem zo hard nodig heeft om het zelfhelende vermogen van ons lichaam goed te laten functioneren. Daarnaast is dit dieet laag in calorieën. Dit kan nadelen hebben als mensen al veel gewicht hebben verloren door ziekte maar over het algemeen zet dit lage caloriegehalte in ons lichaam een systeem van regeneratie (vernieuwing) in gang. Ditzelfde systeem wordt door ons lichaam ook in werking gesteld als we vasten. Vasten is een gewoonte die we in de bijbel zowel in het Oude als het in Nieuwe Testament kunnen terugvinden.

Nu is het in alle gevallen zo dat voeding een belangrijke factor is in het bevorderen van onze gezondheid maar het is nooit de enige factor. In geval van ernstige ziekte zal er ook aandacht moeten zijn voor alle andere zaken die een rol spelen in het ziek worden van het lichaam.

Dat gezegd hebbende: God heeft ons in zijn Woord niet voor niks voedingsadviezen gegeven en Hij geeft ons ook niet voor niks het volgende advies: ‘En houdt je vóór alles vastberaden en standvastig aan de wet waarin mijn dienaar Mozes je heeft onderwezen. Houd je daar altijd aan en wijk er op geen enkele manier vanaf, opdat je in alles wat je doet zult slagen. Leg dat wetboek geen moment ter zijde en verdiep je er dag en nacht in, opdat je je aan alles houdt wat er in geschreven staat. Dan zal alles wat je onderneemt voorspoedig verlopen.’ Jozua 1:7-8

Het boek Moderne wetenschap in de bijbel van Ben Hobrink geeft veel interessante informatie waaruit geconcludeerd kan worden dat de tekst van Jozua zo gek nog niet is.